Tenslotte – Spaarndammer Apotheek – Amsterdam

Spaarndammer Apotheek

Spaarndammerstraat 59-61 1013TA Amsterdam Tel:020-6829454 Fax:020-6813449

Tenslotte

Denk eraan dat u na terugkeer in Nederland nog minstens vier weken doorgaat met het innemen van uw malariatabletten!

Ziekte tijdens de reis is niet helemaal te voorkomen. Vaccinatie tegen infectieziekten geeft een belangrijke bijdrage aan de bescherming, echter niet alle vaccins kunnen geheel voorkomen dat u ziek wordt. Daar komt bij dat tegen veel ziekten (nog) geen vaccins beschikbaar zijn.

Krijgt u tijdens uw buitenlands verblijf problemen met uw gezondheid, dan dient u uiteraard een betrouwbare, lokale arts te raadplegen of eerder naar Nederland terug te keren. Bedenk dat in veel ontwikkelingslanden vaak nodeloos injecties gegeven worden, terwijl tabletten ook goed kunnen werken. In ontwikkelingslanden zijn injectienaalden veelal niet steriel: u kunt daarmee gemakkelijk geïnfecteerd raken. Neem dan ook een set met steriele medische hulpmiddelen mee (b.v. Care Plus® Kit ‘Sterile’).

Ook is in vele landen buiten Europa en Noord-Amerika bloedtransfusie medisch onverantwoord in verband met het risico op overdracht van o.a. AIDS. Repatriëring kan dan vaak uitkomst brengen.
Sommige ziekten kunnen zich pas jaren na terugkeer in Nederland openbaren. Wordt u ziek, vertel uw arts dan altijd dat u gereisd heeft naar een tropische bestemming.

Zorg dat u een goede reisverzekering heeft afgesloten, waarbij ook eventuele kosten voor repatriëring zijn gedekt.

Uit het voorafgaande blijkt dat net van groot belang is de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen, zowel vóór als tijdens uw reis.

Samengevat:
· let op uw persoonlijke- en voedselhygiëne;
· voorkom muggensteken
· drink alleen betrouwbaar (of gezuiverd) water
· neem een (steriele) EHBO-set mee
· informeer bij uw apotheker over uw persoonlijke reisapotheek