Kwaliteit – Spaarndammer Apotheek – Amsterdam

Spaarndammer Apotheek

Spaarndammerstraat 59-61 1013TA Amsterdam Tel:020-6829454 Fax:020-6813449

Kwaliteit

De Spaarndammer apotheek is in het bezit van het ISO-HKZ kwaliteits-certificaat dat garant staat voor een hoog kwaliteitsniveau binnen zorg-instellingen. Het ISO-HKZ certificaat wordt uitsluitend aan apotheken uitgereikt nadat uit een serie kritische beoordelingen en tests blijkt dat een instelling voldoet aan de zeer hoge kwaliteitsnormering. De beoordeling heeft plaatsgevonden binnen de apotheek door een onafhankelijk instituut. Ook na het behalen van het certificaat blijven wij aan de kwaliteit werken. Al decennia lang is de Spaarndammer apotheek het vertrouwde adres in de Spaarndammerbuurt om medicatie af te halen. Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, worden er vanuit de overheid steeds strengere eisen gesteld aan de apothekers m.b.t. bijvoorbeeld de medicatiebewaking.Dit betekent dat wij regelmatig moeten investeren in nieuwe apparatuur en computerprogrammatuur om ervoor te zorgen dat wij nu en ook in de toekomst kunnen waken over uw medicatietoediening. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn wij nu ook ISO-HKZ gecertificeerd. Mocht u hierover vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.