Uw apotheek in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam

Spaarndammer Apotheek

Spaarndammerstraat 59-61 1013TA Amsterdam Tel:020-6829454 Fax:020-6813449

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Uw apotheek in Amsterdam

Vanaf 1 oktober 2022 is apotheek Nieuwe Houthaven geen zelfstandige apotheek meer, maar onderdeel van de Spaarndammer apotheek. Als servicepunt blijft de locatie open van maandag t/m vrijdag en zal er een ervaren apothekersassistente aanwezig zijn. het blijft mogelijk om hier recepten in te leveren en medicatie op te halen. Ook de medicijnrobot (Pharmaself24) blijft operationeel. Alleen indien u de apotheker wilt spreken, zult u naar de Spaarndammer apotheek moeten gaan. Voor de rest wijzigt er niets.

Openingstijden servicepunt Nieuwe Houthaven (Revaleiland 42): maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur en van 14:00 – 17:00 uur

Openingstijden Spaarndammerapotheek (Spaarndammerstraat 59): maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:30 uur.

Al decennia lang is de Spaarndammer apotheek het vertrouwde adres in de Spaarndammerbuurt om medicatie af te halen.

Medicijnen die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen worden geschorst of ingetrokken worden door ons niet verstrekt. U kunt uiteraard altijd de website van het CBG raadplegen www.cbg-meb.nl

Elke donderdag tussen 09:00 – 10:00 uur kunt u gebruik maken van het gratis inloopspreekuur. U kunt hier vrijblijvend terecht voor vragen en advies bij de apotheker.

Bovenaan onder Spaarndammer apotheek vindt u meer informatie m.b.t. onder andere het dienstrooster, de gegevens van de apotheek en de algemene voorwaarden.

U kunt 24 uur per dag uw medicijnen afhalen via onze Pharmaself (medicijn uitgifteautomaat).  Indien u hier geen gebruik  van wilt maken dient u dit bij de balie aan te geven.

Huisregels Spaarndammer apotheek

Als apotheek willen wij graag een veilige en prettige omgeving creëren voor zowel  bezoekers als medewerkers. Om dit te bereiken, zijn er enkele huisregels opgesteld. Wij vragen u vriendelijk om deze regels te respecteren:

 1. Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij onder andere:
  • Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
  • Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
  • Blijf van andermans eigendommen af.
  • Beschadig niets en niemand.
 2. Mobiel bellen is alleen toegestaan als het betrekking heeft op uw medicatie.
 3. Aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd. Dit omvat agressie, geweld en intimidatie. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder
 4. Het gebruiken of onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.
 5. Diefstal en vandalisme worden niet getolereerd. Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de kosten verhaald op de pleger.
 6. Medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
 7. De medewerksters kunnen u mogelijk om uw legitimatie vragen bij het afhalen van medicijnen.

Ik hoop dat u deze regels respecteert zodat we samen kunnen werken aan een veilige en prettige omgeving. Bij overtreding van deze huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd.